Home All items
Avtomobilin detallı yuyulması
Avtomobilin detallı yuyulması
yeni
Avtomobilin detallı yuyulması
25 man
Batıq və əziklərin PDR üsulu ilə düzəldilməsi
Batıq və əziklərin PDR üsulu ilə düzəldilməsi
yeni
Batıq və əziklərin PDR üsulu ilə boyaya zərər vurmadan düzəldilməsi
Mühərrik bölməsinin detallı yuyulması
Mühərrik bölməsinin detallı yuyulması
yeni
Mühərrik bölməsinin detallı yuyulması
50 man
Avtomobilin ümumi detallı cilalanması
Avtomobilin ümumi detallı cilalanması
yeni
Avtomobilin ümumi detallı cilalanması
300 man
Avtomobilin ümumi kimyəvi təmizləməsi
Avtomobilin ümumi kimyəvi təmizləməsi
yeni
Avtomobilin ümumi kimyəvi təmizləməsi
200 man
Avtomobilin alt hissəsinin detallı yuyulması
Avtomobilin alt hissəsinin detallı yuyulması
yeni
Avtomobilin alt hissəsinin detallı yuyulması
50 man
Keramik qoruyucu qatların çəkilməsi
Keramik qoruyucu qatların çəkilməsi
yeni
Keramik qoruyucu qatların çəkilməsi
350 man
Avtomobilə əlavə deteylinq xidmətin göstərilməsi
Avtomobilə əlavə deteylinq xidmətin göstərilməsi
yeni
Avtomobilə əlavə deteylinq xidmətin göstərilməsi
Salon dərisinin bərpası
Salon dərisinin bərpası
yeni
Salon dərisinin bərpası
Avtomobilin salonunun detallı cilalanması
Avtomobilin salonunun detallı cilalanması
yeni
Avtomobilin salonunun detallı cilalanması
Avtomobilin hər hansı bir hissəsinin detallı cilalanması
Avtomobilin hər hansı bir hissəsinin detallı cilalanması
yeni
Avtomobilin hər hansı bir hissəsinin detallı cilalanması
Qoruyucu mum(воск) vurulması
Qoruyucu mum(воск) vurulması
yeni
Yeni və baxımlı avtomobillər üçün mütəmadi istifadəsi məsləhət görülür.
5 man
Avtomobilin optikasının detallı cilalanması
Avtomobilin optikasının detallı cilalanması
yeni
Avtomobilin optikasının detallı cilalanması
Avtomobilin bir hissəsinə qoruyucu plyonka vurulması
Avtomobilin bir hissəsinə qoruyucu plyonka vurulması
yeni
Avtomobilin bir hissəsinə qoruyucu plyonka vurulması
Avtomobilin hissəli kimyəvi təmizləməsi
Avtomobilin hissəli kimyəvi təmizləməsi
yeni
Avtomobilin hissəli kimyəvi təmizləməsi
40 man
1 2 »